HR EN
Ispričajte svoju
priču DIGITALNO

Impressum

DIGITAL TALENTS d.o.o.
Sjedište: Maksimirska 58 a, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR2523600001102670991, Zagrebačka banka d.d.
Član Uprave: Mario Fraculj
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
OIB: 22460103825
Matični broj subjekta: 081150358
Matični broj: 4864450
Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.